Ett bidrag till ideella organisationer

I våra undersökningar ger ofta varje enskilt svar en viss summa till en specifik ideell organisation. Vi på Exquiro har även beslutat om att varje år ge en del av vår vinst till ideell verksamhet. Vi har bland annat givit gåvor till Vi-skogen och BRIS.