Samarbeten med övriga aktörer

Vi arbetar kontinuerligt med allt ifrån statliga myndigheter, kommuner, privata företag, utbildningssektorn (universitet/högskolor), teatrar, kommunikationsbyråer, advokatbyråer mm.