På stan intervjuer

På stan intervjuer

På-stan-intervjuer är en datainsamlingsmetod som ofta används när man vill undersöka åsikter bland personer som besöker en viss plats, t.ex. ett köpcentrum eller ett museum.
En fördel med denna metod är att man kan nå personer på plats och få svaren direkt.
Det kan vara en utmaning att statistiskt korrekt genomföra urvalsprocessen vid ”på-stan-intervjuer”, men eftersom det vanligtvis inte finns någon urvalsram över besökarna är metoden ofta den mest praktiska.