Postala enkäter 

Postala enkäter

Postala enkäter har många fördelar: det är förhållandevis billigt, enkelt att nå folk, respondenterna kan svara i lugn och ro när de har tid och dessutom kan man bifoga annat material som man vill visa upp. Å andra sidan kan inte respondenten be om någon förklaring ifall frågorna är oklara. För att öka svarsfrekvensen är det viktigt att enkäten är noga utarbetad, en ”krånglig” enkät ger ofta låg svarsfrekvens och kan ge upphov till mätfel. Ett personligt brev, skrivet på ett sådant sätt att respondenten blir motiverad till att svara, är ett annat tillvägagångssätt att öka svarsfrekvensen. Man kan även locka med en liten belöning till de respondenter som har svarat.