Marknadsundersökningar

Exquiro startades 1999 och har allt sedan starten arbetat brett vad gäller val av undersökningsmetoder samt kundernas inriktning.

Vi genomför såväl kvantitativa som kvalitativa marknadsundersökningar (bland annat telefonintervjuer, postala enkäter, webbundersökningar, ”på-stan-intervjuer”, fokusgrupper och djupintervjuer).

Vår specialistkompetens i kombination med kundernas branschkunskap resulterar i högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som används som underlag för välgrundade beslut.

På gång

Publikundersökningarna på museer fortsätter!

Sedan fler år genomför Exquiro återkommande publikundersökningar på flera museer. Vi har genom åren arbetat med drygt 15 museer. Samarbetet fortsätter under hela året.

Samarbeten med fackförbund

Genom åren har vi arbetat med ca 25 fackförbund och intresseorganisationer. För flertalet av dessa kunder genomförs kontinuerligt olika projekt.

Samarbeten med övriga aktörer

Vi arbetar kontinuerligt med allt ifrån statliga myndigheter, kommuner, privata företag, utbildningssektorn (universitet/högskolor), teatrar, kommunikationsbyråer, advokatbyråer mm.

Ett bidrag till ideella organisationer

I våra undersökningar ger ofta varje enskilt svar en viss summa till en specifik ideell organisation. Vi på Exquiro har även beslutat om att varje år ge en del av vår vinst till ideell verksamhet. Vi har bland annat givit gåvor till Vi-skogen och BRIS.