Marknadsundersökning med expert på marknadsundersökningar

Marknadsundersökning, också känt som kundundersökning, är en organiserad insats för att samla in information om potentiella kunder och målmarknader: förstå dem, med utgångspunkt från var de befinner sig. Marknadsundersökningen är en viktig faktor för att behålla konkurrenskraften och en viktig komponent i alla affärsstrategier. Det erbjuder också unika möjligheter att mäta hur väl ert företag möter kundernas behov. Denna form av marknadsundersökning är väldigt effektiv och hjälper företag att identifiera nya kundsegment, och förstå hur man ska nå dessa effektivaste sätt. Det kan till och med hjälpa till att fastställa prioriteringar för ert företags utveckling.

Våra olika typer av marknadsundersökningar

Det finns många olika metoder för att undersöka och få fram bättre information om marknaden. Vi på Exquiro erbjuder vi därför ett flertal effektiva marknadsundersökningsmetoder som fokusgrupper, panelundersökningar, webbenkäter, på-stan-intervjuer, postala enkäter och telefonintervjuer.

Exquiro startades 1999 och har allt sedan starten arbetat brett vad gäller val av undersökningsmetoder samt kundernas inriktning.

Vi genomför såväl kvantitativa som kvalitativa marknadsundersökningar (bland annat telefonintervjuer, postala enkäter, webbundersökningar, ”på-stan-intervjuer”, fokusgrupper och djupintervjuer).

Vår specialistkompetens inom marknadsundersökningar i kombination med kundernas branschkunskap resulterar i högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som används som underlag för välgrundade beslut.

På gång

Publikundersökningarna på museer fortsätter!

Sedan fler år genomför Exquiro återkommande publikundersökningar på flera museer. Vi har genom åren arbetat med drygt 15 museer. Samarbetet fortsätter under hela året.

Samarbeten med fackförbund

Genom åren har vi arbetat med ca 25 fackförbund och intresseorganisationer. För flertalet av dessa kunder genomförs kontinuerligt olika projekt.

Samarbeten med övriga aktörer

Vi arbetar kontinuerligt med allt ifrån statliga myndigheter, kommuner, privata företag, utbildningssektorn (universitet/högskolor), teatrar, kommunikationsbyråer, advokatbyråer mm.

Ett bidrag till ideella organisationer

I våra undersökningar ger ofta varje enskilt svar en viss summa till en specifik ideell organisation. Vi på Exquiro har även beslutat om att varje år ge en del av vår vinst till ideell verksamhet. Vi har bland annat givit gåvor till Vi-skogen och BRIS.