Telefonintervjuer 

Telefonintervjuer

En Telefonintervju är det snabbaste sättet att samla in data. Snabbheten, i kombination med att de är relativt billiga, gör telefonintervjuer till en praktisk och effektiv metod. Dessutom är det lätt att genomföra omfattande och rikstäckande undersökningar med telefonintervjuer. Svarsfrekvensen brukar generellt vara högre jämfört med postala enkäter eftersom det är lättare för intervjuaren att motivera respondenten. Telefonintervjuer bidrar också till en mer personlig kontakt, vilket i sin tur i många fall uppfattas som en god service.

Så arbetar vi med telefonintervjuer

Vid genomförande av en telefonundersökning är det viktigt att urvalsprocessen går till på ett korrekt sätt, att nå en hög svarsfrekvens och att intervjuerna genomförs med önskad fördelning med avseende på olika undergrupper. Alla dessa punkter jobbar vi inom Exquiro hårt med för att uppnå.
Vi använder uteslutande egen personal vid våra telefonintervjuer och kan på det sättet garantera hög kvalitet.