Våra tjänster

Marknadsundersökningar med Exquiro

Vi vill på ett tidigt stadium skapa en personlig kontakt med våra uppdragsgivare eftersom de tjänster vi tillhandahåller ofta ligger till grund för viktiga beslut.

Uppdragsgivarnas branschkunskap i kombination med våra kunskaper av statistiska tjänster ska i slutändan leda till större kännedom om och förståelse för marknaden.

En noga planerad och väl genomförd marknadsundersökning är ett utmärkt sätt att skaffa utförlig och tillförlitlig information om marknaden och dess trender.

Marknadsundersökningar kan göras på många olika sätt

Vi genomför såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar såsom:
Telefonintervjuer
Postala enkäter
Webbundersökningar med webbenkät
Panelundersökningar
På-stan-intervjuer
Fokusgrupper
• Djupintervjuer

Vi hjälper företag genom alla faser av en undersökning, från framtagandet av frågeställningar och konstruktion av enkät till slutlig analys och rapportskrivning.

Vi genomför olika typer av undersökningar, bl.a.:
• NKI-undersökningar
• Varumärkesundersökningar
• Image- och kännedomsundersökningar
• Medarbetarundersökningar
• Kund- och medlemsundersökningar
• Attitydsundersökningar
• Trackingar
• Läsarundersökningar
• Kampanjmätningar

Behövs endast hjälp med ett eller flera av delmomenten i en undersökning, t.ex. fältarbetet eller analys av redan befintlig data, hjälper vi självklart till med det också.

Kontakta oss om marknadsundersökningar

Kontakta oss, vi hjälper er gärna med marknadsundersökningar.