Om panelen

Exquiro-panelen ägs av AB Exquiro Market Research. Den administreras i samarbete med Cint som tillhandahåller den tekniska plattformen (CPX) för panelen. För mer information om Cint, se www.cint.com.

Exquiro-panelen är en panel där du bl.a. kan uttrycka dina åsikter om reklam och produkter. Våra medlemmar deltar varje månad i Internetbaserade enkäter där aktuella frågor inom olika områden ställs. Som panelist svarar du på frågor i lugn och ro då det passar dig bäst. Du har ingen skyldighet att svara. För varje undersökning du slutför får du pengar insatta på ett personligt konto

Kontakta oss
Om du inte hittar den information du söker kan du även få svar på dina frågor via Cints support eller skicka ett mail till undersokning@exquiro.se för att kontakta vår panelsupport.
Svar på frågor Svaren på de vanligaste frågorna hittar du i Frågor & svar.

Ersättning
Ni som medlemmar får ekonomisk ersättning för att vara med i undersökningarna. Ersättningen är baserad på undersökningens längd och beloppet står alltid i inbjudningsmailet. Oftast är undersökningarna 3 till 15 minuter långa och ger ungefär lika många kronor som minuter. När du så småningom svarat på några undersökningar kan du föra över din ersättning till ditt PayPal-konto, få ett presentkort eller skänka pengarna till välgörenhet. Läs mer om dina ersättningsalternativ i våra Frågor & svar.

Dina uppgifter
Som medlem i Exquiro-panelen godkänner du att dina uppgifter lagras i en databas. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och lämnas inte ut till någon extern part. Dina uppgifter, inklusive e-postadress, kommer aldrig användas i reklam- och marknadsföringssyften eller säljas till en tredje part. Du är helt anonym när du deltar i panelen och resultaten av undersökningarna används enbart i sammanställd form.