Tack för din medverkan i undersökningen

Tack för att du deltog i undersökningen!
Vi önskar dig en fortsatt trevlig dag.

Dina svar kommer att behandlas anonymt.
Resultaten från undersökningen kommer
endast att presenteras gruppvis.

Eventuella frågor eller synpunkter kan
skickas till nedanstående e-postadress:
undersokning@exquiro.se