Samarbeten med fackförbund

Genom åren har vi arbetat med ca 25 fackförbund och intresseorganisationer. För flertalet av dessa kunder genomförs kontinuerligt olika projekt.