Exquiro startades 1999 och har allt sedan starten arbetat brett vad gäller val av undersökningsmetoder samt kundernas inriktning.

Vi genomför såväl kvantitativa som kvalitativa marknadsundersökningar (bland annat telefonintervjuer, postala enkäter, webbundersökningar, ”på-stan-intervjuer”, fokusgrupper och djupintervjuer).

Vår specialistkompetens i kombination med kundernas branschkunskap resulterar i högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som används som underlag för välgrundade beslut.